Sports

Home  |  Sports

Sports

S.No. Event Name Student Name and Class Position Year
1. CBSE National Archery Competition
Gowrish Pranav C V 5th Place
2018-19
2. CBSE Cluster Archery Competition Silver Medal 2018-19
S.No. Event Name Student Name and Class Position Year
1. National Women Sports Athletic Meet Harshavardhini A S Gold Medal (50 m, 100 m & 200 m) 2013-14
2.

National Athletic Meet

Jewel T R 3rd place (800 m) 2013-14
3.

CBSE Cluster Athletic Meet

Jewel T R 1st Place (800 m & 1500 m) 2013-14
4. 2nd Place (800 m) 2014-15
5. 1st Place (1500 m)
6. 1st Place (800 m) 2015-16
7. 3rd Place (1500 m)
8. Arun Joshva J, Gautam Nair, Hemmanth T and Cibi Chakravarthy A 2nd Place (4x100 m Relay) 2016-17
9. Cibi Chakravarthy A 1st Place (400 m)
10. State Level Athletic Meet, Madurai Abhi Samrita P Gold Medal (Shotput) 2019-20
11. Nivetha A Gayathri,Veha Sri S S, Nethra Shrri R and Dhayanithaa S Bronze Medal (4x100 m Relay)
12. National Level Athletic Meet Nivetha A Gayathri Gold Medal (200 m) 2020-21
S.No. Event Name Student Name and Class Position Year
1. State Level Shuttle Tournament Harivarsh S G, Himasri R and Pranav Muniraj B 1st Place
2010-11
2. State Invitation Sub - Junior Badminton Tournament Kaushalya S V 2nd Place (Doubles) & 3rd Place (Singles) 2015-16
S.No. Event Name Student Name and Class Position Year
1. CBSE Cluster Basketball Tournament Aswath Shanmugam V Winners 2018-19
Akshay Seshadri K L
Harikrishnan S S
Rakul C K
Dhanush Velan V
Abishek Seshadri K U
Koushik P P
Shree Rishi Vathsan K
Arjun S V
Gokul Raam G
2. CBSE Cluster Basketball Tournament Akarshh A C Runners 2018-19
Harthik Varshan S
Kritin Ashok
Vishal Balaji M
Ezhil R
Abhinav Seshadri K L
Ragul S R
Ashwin S
Akhill Varman K
Dhanush S N
Ajay Riswhinth T Y
Vishalan S
3. Cluster IV Basketball Tournament Abhinav Seshadri K L Winners 2019-20
Baranidharan C
Damu R
Ragul S R
Ajay Riswhinth T Y
Akarshh A C
Harthik Varshan S
Kritin Ashok
Omkaar P Thadhani
Shoaib Ahmed P
Vishal Balaji M
Vishalan S
4. National Level Basketball Tournament Abhinav Seshadri K L Participated in National Level Basketball Tournament 2019-20
Baranidharan C
Damu R
Ragul S R
Ajay Riswhinth T Y
Akarshh A C
Harthik Varshan S
Kritin Ashok
Omkaar P Thadhani
Shoaib Ahmed P
Vishal Balaji M
Vishalan S
S.No. Event Name Student Name and Class Position Year
1. State Level Chess Tournament Manjeeth Kishore R and Amirda Varshini M R 1st Place 2015-16
2. Narine Anirudh S 2nd Place
3. Darsana M S 2nd Place 2018-19
4. Cluster Chess Tournament Dheeran S S 2nd Place 2019-20
S.No. Event Name Student Name and Class Position Year
1. Junior Super Kings T20 Cricket Tournament Aditya Seshadrri K U Winners 2016-17
Suriyaa M M
Yashvanth A
Aadik Arya B S
Deepesh Jain
Karan Rajan S
Nakul Pranav R
Varun Karthik K V
Akshay Seshadri K L
Abishek Seshadri K U
Sri Ram
Chakravarthy S
Madhava Srinivasan S K
Pranav J
2. Junior Super Kings T20 Cricket Tournament Akshay Seshadri K L Runner Up 2018-19
Abishek Seshadri K U
Sriram A
Pavunkumar V M
Koushik P P
Deenathayalan M J
Chakravarthy S
Roshan Viknesh S V
Madhava Srinivasan S R
Pranav J
Abhinav Seshadri K L
Mayank Nahar
Sudharshan A
Pranav S
3. Junior Super Kings T20 Cricket Tournament
Gurushanth S S Winners 2019-20
Shrinickesh R M
Pranav J
Chakravarthy S
Madhava Srinivasan S R
Pranav S
Roshan Viknesh S V
Shanjeev P S
Srisaran Govindaraj A
Thirishanth R P
Venkateswararaja S
Deenathayalan M J
Khaviraj B
Koushik P P
Pavunkumar V M
Sriram A
S.No. Event Name Student Name and Class Position Year
1. Tamil Nadu State Karate Championship Dhanush S N 2nd Place 2011-12
2. All India Karate & Kung-Fu Open Championship Surya B 1st Place 2011-12
3. Ket‐Elmabuni Shito ‐ Ryu Karate Do Association ‐ State Level Competition (Individual Kata) Rithvik S Gold Medal 2013-14
Madavan K S
Siddarth V S
Praneeth S G S Siver Medal
Anirudh K Bronze Medal
Akil V V
Kritin Ashok
Mughilan M
Dhanush S
Hari Charan S
4. Junior Super Kings T20 Cricket Tournament
Pranavkalaiselvan Siver Medal

Akil V V

Rithvik S

Madavan K S

Dhanush S N

Kritin Ashok

Siddarth V S

Mughilan M

Rajavikasan S P

Bronze Medal

Anirudh K

Praneeth S G S

Varun S V M

Dhanush S

Hari Charan S
S.No. Event Name Student Name and Class Position Year
1. State Level Open Skating Tournament
Guhan S 1st Place (Rink 2) 2010-11
S.No. Event Name Student Name and Class Position Year
1. National Level Swimming Competition Aadithya R Participated in National Level Swimming Competition 2019-20
Vishal Balaji  M
Aswin Kumar S S
Sanjay Ruban
Mukil Charan
Harshini T J
Oviya S
Pavithra S R
Shanmathi
Sai Sowmithri S
2. CBSE South Zone Swimming Competition Amar Shrinath R N 3rd Place
(400 m Individual Medley)
2017-18
3rd Place
(100 m Butterfly Stroke )
3rd Place
(200 m Butterfly Stroke)
3. CBSE South Zone Swimming Competition Prajin S 3rd Place
(4 x 100 m Freestyle Relay)
2018-19
Hirthick Diyan V
Sanjay Ruban M
Mukil Charan G
Shanmathi 3rd Place (4 x 100 m Medley Relay, 4 x 100 m Freestyle Relay)
Harshini T J
Pavithra S R 3rd Place (4 x 100 m Medley Relay)
Shaalini
Saisowmithri S 3rd Place (4 x 100 m Freestyle Relay)
4. South Zone Swimming Competition Harshini T J 2nd Place (4x100 m Freestyle Relay, 4x100 m Medley Relay) 2019-20
Oviya S
Pavithra S R
Shanmathi 2nd Place (4x100 m Freestyle Relay,4x100 m Medley Relay) , 3rd Place ( 200 m Breaststroke, 400 m Individual Medley)
Sai Sowmithri S 2nd Place (4x100 m Freestyle Relay, 4x100 m Medley Relay)
Tarunika Senthil 3rd Place (100 m Breaststroke)
Dhiyaa S S 3rd Place (4x100 m Freestyle Relay)
Mekha Varshini K
Akshaya H
Arathana S
Sanjana S Venkadesh
5. CM Trophy State Level Swimming Competition Yakshitha A Participation in 200 m Free Style 2014-15
6. CM Trophy Swimming Competition Yakshitha A Gold Medal (200 m Free Style) 2015-16
Nalin Mithra G Silver Medal (100 m Free Style)
Pavithra S R Bronze Medal (50 m Butterfly)
Nithin S Silver Medal (200 m Individual)
Vishal Balaji M Silver Medal (100 m Free Style)
Advaith V Rangan Bronze Medal (50 m Butterfly)
7. CM Trophy Swimming Competition Nithin S 200 m Back Stroke 3rd Place & Rs.500 Cash Award 2016-17
Harsha Vardan S K 1st Place & Rs.1000 Cash Award (100 m Butterfly Stroke)
Nalin Mithra G 3rd Place & Rs. 500 Cash Award (200 m Butterfly Stroke)
Yakshitha A 2nd Place & Rs.750 Cash Award (200 m Back Stroke)
Prithvi V 2nd Place & Rs.750 Cash A (100 m Back Stroke)
Vishal Balaji M 1st Place & Rs.1000 Cash Award (200 m Butterfly Stroke)
Pavithra S R 2nd Place & Rs.750 Cash Award (800 m Free Style)
Amar Shrinath R N 3rd Place & Rs.500 Cash Award (200 m Butterfly Stroke)
Shaalini J 1st place & Rs.1000 Cash Award (200 m Butterfly Stroke)
8. CM Trophy Aquatic Championship Amar Shrinath R N 1st Place (200 m Butterfly stroke & Rs. 1000 Cash Award) 2017-18
Harsha Vardan S K 1st Place (50 m Free Style & Rs. 1000 Cash Award)
Yakshitha A 100 m Free Style - 1st Place & Rs. 1000 Cash Award)
Pavithra S R 1st Place (200 m Free Style & Rs. 1000 Cash Award)
Vishal Balaji M 1st Place (50 m Butterfly Stroke & Rs. 1000 Cash Award)
Harshini T J 2nd Place (50 m Free Style & Rs. 750 Cash Award)
Aadithya A 2nd Place (200 m Free Style & Rs. 750 Cash Award)
Hirthick Diyan V 3rd Place (200 m Free Style & Rs. 500 Cash Award)
Shaalini J 3rd Place (200 m Free Style & Rs. 500 Cash Award)
Sri Sambhavi Suresh 3rd Place (200 m Free Style & Rs. 500 Cash Award)
9. South India Level Swimming Competition (Monfort Swimming Tournament) Prithvi V Silver Medal 2012-13
Akshay Seshadri K L
Vishal Balaji Bronze Medal
Ritheeswar R
Pranava Aadharsh J
Nithin S
Ajay Rarjah A C
Dinesh B
Santhosh J S
10. State Level Swimming Tournament (Under the auspicious of Tamil Nadu Aquatic Association) Shri Ranjana C S 2nd Place (4x25 m Free Style Relay) 2017-18
Sanjana S Venkadesh 2nd Place (4x25 m Free Style Relay)
Tarunika Senthil 2nd Place (4x25 m Free Style Relay)
Saisowmithri S 2nd Place (4x25 m Free Style Relay)
Pavithra S R 3rd Place (4x50 m Free Style Relay)
Oviya S 3rd Place (4x50 m Free Style Relay)
Shaalini 3rd Place (4x50 m Free Style Relay)
Harshini T J 3rd Place (4x50 m Free Style Relay)
Jeffrey Subash Tharakan 1st Place (4x50 m Free Style Relay)
Amar Shrinath R N 1st Place (4x50 m Free Style Relay)
Harsha Vardan S K 1st Place (4x50 m Freestyle Relay), 2nd Place ( 50 m Free Style), 3rd Place (100 m Free Style
Vishal Balaji M 1st Place (4x50 m Freestyle Relay), 2nd Place ( 50 m Free Style),  3rd Place (100 m Free Style)
11. State Level Swimming Competition (Under the auspices of Tamil Nadu Aquatic Association) Amar Shrinath R N 3rd (100 m Backstroke) 2016-17
3rd (100 m Backstroke)
1st (4 x 50 m FS Relay)
Harshavardhan SK 2nd (50 m Free Style)
3rd (100 m Free Style)
1st (4 x 50 m FS Relay)
Vishal Balaji M 1st (4 x 50 m FS Relay)
Jeffrey Subash Tharakan 1st (4 x 50 m FS Relay)
Advaith V Rangan 1st (4 x 50 m FS Relay)
Pavithra S R 3rd (4 x 50 m FS Relay)
Shaalini J 3rd (4 x 50 m FS Relay)
Harshini T J 3rd (4 x 50 m FS Relay)
Oviya S 2nd 4 x 50 m FS Relay
Sanjana S Vankadesh 2nd 4 x 50 m FS Relay
Tarunika Senthil 2nd 4 x 50 m FS Relay
Saisowmithri S 2nd 4 x 50 m FS Relay
Shri Ranjana C S 2nd 4 x 50 m FS Relay
S.No. Event Name Student Name and Class Position Year
1. Junior Championship in National Throwball Tournament Anu Gayathiri V Winner 2012-13
2. Senior National Throwball Championship Poojaa R, Rithika K S, Sukiya A, Guhanethra K S, Rithanya S N Participated in the National Level Championship 2019-20
S.No. Event Name Student Name and Class Position Year
1. State Level Table Tennis Tournament Nitheesh T, Adhish Krishna S, Shruti S and Sruthi S Winners (Singles & Doubles) 2013-14
2. Nikesh Parvath S, Bala Avinash S, Mirdula Sanmuki M S and Sowmya C Winners (Doubles) 2013-14
3. Earl Joseph V Winners (Singles) 2013-14
4. Coimbatore Sahodaya Table Tennis Tournament Boys & Girls Overall Championship 2017-18
5. Coimbatore Sahodaya Table Tennis Tournament Boys & Girls Overall Championship 2018-19
S.No. Event Name Student Name and Class Position Year
1. State Level Tennis Tournament Sharbesh Mukund R Runner Up & Cash Award 2014-15
2. Khelo India Tamilnadu State Selection Tennis Tournament 1st Place & Rs.500 Cash Award 2016-17
3. CBSE National Tennis Tournament Shruthikka R 2nd Place 2017-18
4. CBSE Cluster Tennis Tournament Prathiksha A & Shruthikka 2nd Place 2017-18
5. CBSE Cluster Tennis Tournament Sharbesh Mukund R & Amar Shrinath R N 3rd Place 2017-18
6. Coimbatore Sahodaya Tennis Tournament Boys & Girls 2nd Overall Championship 2017-18
7. Coimbatore Sahodaya Tennis Tournament Girls 1st Overall Championship 2018-19
S.No. Event Name Student Name and Class Position Year
1. State Level Yoga Tournament Vetha Rishiga K S 1st Place 2009-10
2. Jothi Krishna L K 1st Place 2019-20
3. National Yoga Competition Jothi Krishna L K 5th Place 2018-19
4. Saturvelan J 2nd Place (Special) 2019-20
5. South Zone Yogasana Championship Ananya SK 1st Place 2020-21
6. Jothi Krishna L K 1st Place 2020-21
7. Inter State Level Yoga Championship Jothi Krishna L K 1st Place 2020-21